Nordisk Videncenter for Amatørmusik

Fuldført forskning er under indsamling


Mange undersøgelser findes i denne oversigt:

AMATEO - http://amateo.info/library/


Senter for musikk og helse - Senter for musikk og helse


Voices - A world forum for music therapy - Voices

 


Her følger undersøgelser med titler:

Understanding the value of arts & culture


Spille på øret - Erfarelse og auralitet i jazzperformance
Roskilde Universitet


Kvalitetsledelse af symfoniorkestre
Asbjørn Keiding, Master Speciale, Institut for kommunikation, virksomhed og informationsteknologier, Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitetscenter, 2009

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.net

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.