Peter Vuust, hjerneforsker, komponist, professor og bassist giver TIPS OG TRICKS

Hvis du er professionel musiker, så spring denne artikel over. Er du amatør, der gerne vil forbedre dit udbytte af timerne i øvelokalet, så læs videre her, hvor Peter Vuust giver dig gode råd med på vejen.

Den dårlige nyhed: Der er ingen genveje, du er nødt til at øve dig. Det tager lang tid.
Den gode nyhed: Hvis du øver dig, kan du ikke undgå at blive bedre. Det er på den måde hjernen lærer. Gentagelsen er et helt centralt element.
- Jeg arbejder efter princippet bevidstgørelse, automatisering og afslapning. Det interessante ved bevidstgørelse og automatisering er, at det sandsynligvis foregår forskellige steder i hjernen.

Bevidstgørelsen sker i den motoriske hjernebark (præmotorisk og motorisk cortex). Efterhånden som fx spil af en skala bliver automatiseret, lægges den ned i lillehjernen og basal ganglier som en samlet ”klump”. Hjernen opfatter nu C-dur-skala som en enhed, hvor den i indlæringsfasen opfattede de enkelte toner (C, D, E, F, G, A, H, C) og skulle lære at afvikle skalaen flydende.

Take it easy

Så meget om hjerne-geografi. Hvad kan man så gøre, når man synger og spiller samtidig og hjernen er virkelig udfordret? Bevidstgørelsen er det første skridt. Skal man synge og spille: The answer my friend. Først tager man the. Her er der måske samtidig et slag på guitaren, derefter endnu et slag i pausen før an- (ingen guitar) swer (slag på guitaren og sang). Hvilke fingre spiller hvor og hvornår? Det bliver til en bevidsthed om, hvad der kommer hver for sig og hvad der optræder sammen. Næste skridt er at øve det op i tempo i små bidder samtidig med, at man er fuldstændig afslappet. Afslapningen er vigtig. Skuldrene må ikke ryge i vejret, for så spænder man og kan intet lære eller øge tempoet.
- Har man forstået det princip, kan man lære hvad som helst. Den langsomme og bevidste tilgang: Hvad er det, jeg skal gøre lige præcis på dette tidspunkt. Det er tricket og det virker altid, siger Peter Vuust.

Præcision
Hastighed og præcision hænger tæt sammen. Man skal ikke blot vide, hvor fingrene skal være, men præcis hvor de skal være. Jo bedre man bliver til det, jo hurtigere kan man spille. Det tager tid. Man skal øve, øve og øve.
- Men vores læring foregår i kvantespring. Man vil opleve, at man ”lige med ét” kan noget, man ikke kunne før. Det kommer af, at man har brugt meget lang tid på at fordybe sig i noget bestemt, siger Peter Vuust.

Akkordarbejde
Alle guitarister ved, at nogle akkorder er nemme at tage, mens andre er mere trælse for fingrene. Der er en effektiv metode til at lære sig en ny akkord. Det første man skal, er at lære fingersætningen så man ikke er i tvivl. For at lære en ny akkord og siden sætte den op i hastighed, så den flyder med spillet, må man kunne tænke fremad. Derfor skal hjernen forberedes i god tid. Spil en velkendt akkord: Pling, pling, pling fx otte gange. Mens man gør det, skal man forestille sig den svære akkord. Man skifter først, når man er klar til at tage det næste greb: Tænker langsomt, men skifter hurtigt. Når man har øvet sig længe nok, bliver den proces også automatiseret.

 Øv dig i at øve
Man undgår at spilde tiden i øvelokalet ved at øve sig effektivt. Peter Vuust øver sig tre kvarter hver dag. Med forskellige kilder (der nævnes i bogen Musik på hjernen), kan øveprogrammet beskrives således:1. Planlæg din øvning og udfør din plan
Der er ingen grund til at øve noget, du kan i forvejen. Det er let at lade sig distrahere, så fokus forsvinder.2. Efterlign, integrer og vær kreativ
Man kan lære teknikken ved at lytte efter, hvad andre gør. Den viden skal integreres, hvorefter man så går sine egne kreative veje på et sikrere teknisk grundlag.3. Bevæg dig mellem helheden og detaljen
Skab en balance, der gør, at du ikke hænger fast i en detalje, der er svær. Afprøv helheden og vend så tilbage til detaljen.4. Øv én ting ad gangen
Eksempel: Først fingersætning, så intonation (tonens renhed), hastighed og præcision. Man skal med Vuusts ord ”øve sig i at øve sig”.

Rammesætning
Nu kan du roligt gå på scenen…
- Som helt ung ville man bare spille så meget som muligt. Med alderen er jeg blevet mere bevidst om betydningen af rammesætning af en sang. Ikke et referat, men en lille historie med det formål at forberede publikum på, hvilken stemning, der nu bliver slået an. Bob Dylan er meget dygtig til det, siger Peter Vuust.

Peter Vuust er professor på Aarhus Universitets 'Center for Music in the Brain'

Læs mere: https://musicinthebrain.au.dk/

Tekst: Ole Christensen

Foto: www.petervuust.dk

5.5.2020

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.