Velkommen til

Nordisk Videncenter for Amatørkultur


Amatørmusikken og -kulturen i de nordiske lande oplever ofte et økonomisk pres, og er ikke lige så populær som idrætten - idrætten er god til at skabe opmærksomhed ved EM-, VM- og Olympiske

medaljer.

Men den frivilllige amatørmusik er faktisk sund for sind og krop, og aktivitet i et kor eller i et orkester - både som musikalsk udøver og som frivillig i ledelse og ved arrangementer - træner menneskelige kvaliteter som at lytte, lede, være social, empatisk etc. Det er kvaliteter i et demokratisk samfund, hvor dannelse og mestring er meget vigtig.

Vi vil kontakte universiteter etc. i de nordiske lande og inspirere til, at forskning foretages på de områder vi omtaler på denne hjemmeside.

Vi håber alle der læser dette vil hjælpe med til at kontakte studerende i jeres lande.

Når forskning er fuldført og opgaver er skrevet, hører vi naturligvis gerne om resultatet.

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.