Forskningsresultater

 

 

Præsentation af forskning på Nordisk Sangsymposium den 20.-22.9.2023 i Oslo

- PowerPoint 

 

 

Effekten af musikudøvelse på børn, unge, ældre og samfund
- en samling af 200 forskningsartikler
 

forskning2

 

Forskningssamlingen er inddelt i 14 kapitler:

1. Amatørmusik i samfundet – Temaer nr. 1- 5 - (29 titler)
2. Amatørkulturens betydning i mindre byer – Temaer nr. 7 -8 - (6 titler) 
3. Amatørkulturens effekt på borgerne – Temaer nr. 9 -12 - (17 titler) 
4. Aktiv kunstnerisk deltagelses betydning for sygdomme – Temaer nr. 13 - 21 - (44 titler) 
5. Musik/Sang og baby sundhed – Tema nr. 22 - (5 titler) 
6. Børn og Sang – Tema nr. 23 - (30 titler) 
7. Unges sundhed – Tema nr. 24 - (2 titler) 
8. Musik og hjernens udvikling – Temaer nr. 25 – 28 - (12 titler) 
9. Musik og følelsers udvikling – Temaer nr. 29 - 30 - (8 titler) 
10. Musik og indlæring – Temaer nr. 31 - 35 - (15 titler) 
11. Skoleorkestre og deres betydning – Temaer nr. 36 -38 - (17 titler) 
12. Instrumentvalget – og kønnets betydning – Temaer nr. 39 - 40 - (4 titler) 
13. Amatør versus professionel musiker – Temaer nr. 41 – 42 - (6 titler) 
14. Musik og teams og virksomhedsledelse – Temaer nr. 43 - 44 - (8 titler)
 
 
 
forskning3

 

 

 

930 forskningsresultater - Forskningsindsamling af Musik -
Music Scientific Research Collection 3.12.2021
-
Klik og download HER
 

forsksaml 

 

FORSKNINGSSAMLINGEN ER INDDELT I 4 GRUPPER:

1. DIREKTION – Temaer nr. 1-37 (197 titler) – s. 1-45
I denne sektion af forskningssamlingen finder du alt, der er relateret til dirigentområdet.
2. MUSIK & SUNDHED – Temaer nr. 38-39 (399 titler) – s. 46-120
Her i denne del af forskningssamlingen er der fokus på musik og menneskers sundhed og musikkens
fremragende effekt på mennesker med søvnløshed.
3. MUSIK & BØRN & UNGE – Tema nr. 40 (273 titler) – s. 121-163
Her i tema nr. 40 i samlingen er der fokus på musikkens indflydelse på børn & unge under uddannelse m. m.
4. MUSIK & SÆRLIGE EMNER – Temaer nr. 41- 43 (61 titler) – s. 164-174
I denne del af forskningssamlingen studeres musik og mange særlige emner. Disse emner er vigtige, men er lidt anderledes end ovenstående temaer, og har derfor fået deres egen kategori. 

 

 

forskning1

 

Er amatørmusikken sundhedsfremmende

Er amatørmusikken sundhedsfremmende - indlæg på konference/webinarium 6.2.2021 -

Klik og download HER

 

 

 

440

 

440 forskningsresultater

440 forskningsresultater indenfor musikkens
indvirkning på menneskets krop, sind og adfærd -
Klik og download HER

 

 

 

 VERK Verdien av musikk

  Effekter av musikk og inkludering i musiklivet

   Formålet med denne rapporten er å avdekke gevinster musikk gir den enkelte og samfunnet.
   Det at disse gevinstene eksisterer gjør at det er vesentlig å legge til rette for deltagelse i
   musikklivet. 

   Deltagelse i musikklivet gir ikke bare et liv rikt på gode opplevelser.
   Effekter dokumentert gjennom forskning vist til i dette notatet, og omfanget på forskningen,
   tilsier at det å få flere til å delta i musikklivet vil gi uttelling for helse og læringsevne. 

   Rapport december 2022 udgivet af Norsk musikkråd

 

 

Mod mere viden om amatørmusikken

Rapporten (bog) 'Mod mere viden om amatørmusikken' udkom i forbindelse med AKKS’ konference 'Musik hele livet?' den 29.9.2018.
Rapporten giver et overblik over forskningen i amatørmusik indenfor primært well-being og sundhed, og har særligt fokus på forskning der er relevant for den voksne amatør og henter eksempler fra hele verdenen. Er på 64 sider og bygger på 75 forskningsresultater, der kan læses i litteraturlisten.
Klik og download bog HER
 

Webmagasin fra konferencen den 29.8.2018
Klik og download HER

 


Voices - A world forum for music therapy

Voices -
Klik og download HER

 

Understanding the value of arts & culture
 
 
 
MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.