Nordisk Videncenter for Amatørmusik

 
MUSIK I NORDEN - MIN - har en vision om
- at fremme forskningen inden for amatørmusikken

MINs vision er at fremme forskning i amatørmusikkens aktiviteters betydning for og indflydelse på den enkelte i en samfundskontekst med fokus på sociale, psykologiske aspekter, kreative og helbredsmæssige aspekter.

MIN ønsker derved at fremme forskning i amatørmusik i et bredt perspektiv for at skabe udvikling på og forbedrede vilkår for det amatørmusikalske område.

MINs vision er, at forskningsområderne typisk ligger i universiteters-, musikkonservatoriers samt andre fortrinsvis akademiske institutioner.

MIN ønsker at oprette et netværk af forskere og en database med forskning, der er relevant for vores felt.

MIN ønsker at være en medspiller i et netværk af forskere og aktører på amatørmusikområdet og at være et videncenter for relevant forskning på samme område.

MIN ønsker at understøtte videndeling på tværs af landegrænser, faggrænser og institutioner, og skabe mere sammenhæng og synergi mellem den forsknings- og den praksisbaserede viden om amatørmusik til gavn for musikken i Norden.

Der er blandt mange studerende et ønske om, at gå nye veje i forskningstemaerne til BA-, Masters- (MS) og Ph.D-afhandlinger og doktordisputatser, og da der set fra vort område, er mange ”huller” i den eksisterende viden om amatørmusikken kunne det tænkes, at det ville være interessant for studerende at beskæftige sig videnskabeligt med dette område.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.