equalizer 153212 640

Musik i Norden er via sit Nordisk Videncenter for Amatørmusik kommet i kontakt med et stort forskernetværk i hele verden.

På den 7. verdenskonference THE NEUROSCIENCES AND MUSIC – CONNECTING WITH MUSIC ACROSS THE LIFESPAN i Aarhus i Danmark i juni 2021 blev præsenteret 55 forskningsresultater. Teknisk set skete det fysisk onsite i Aarhus Musikhus og med forskere online fra hele verden, forskere der arbejder på forskellige universiteter i projekter med børn, unge, voksne og ældre, og forskellige diagnosegrupper. 

Efter hver konference udarbejdes en videnskabelig bog, men her nogle korte hovedpunkter fra forskere til inspiration:

- singing is the most universal means of music making an ideal paradigm for investigating the genetic basis of music abilities
- music is a social phenomenon, in that we listen to, synchronize to, and make music together. This makes it a fine-tuned instance of coordinated human interaction that involves interpersonal synchronization, social entrainment, improvisation, memorization and musical communication, and may serve as model for social cognition in general
- a meaningful human life is not only characterised by survival but also by thriving and flourishing, which is strongly driven by social interactions
- we interact with music before we are born and throughout our life. This interaction with music and between people is constrained by the culture in which we are born and embedded

 


- ....studies provide the first evidence of a causal link between music training and improved hearing abilities in older adults
-.... choral singing tends to be motivating because of its benefits to social wellbeing
- according to UN Convention on the Rights of the Child, a child´s right to participate in cultural and artistic life. All education should include the development of the child´s personality, talents and abilities to their fullest potential
- there is continually accumulating scientific evidence for the interaction of music engagement with developing sensorimotor, cognitive, and social/emotional functions, health and academic achievement in children and adolescents in general

Konferencen var arrangeret af Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani neurologia infantile i samarbejde med bl.a MIB – Music in the Brain på Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium (The Royal Academy of Music).

Læs mere:

Musik i Norden (MIN)

Music in the Brain (MIB)

The Fondazione Mariani

 

Tekst: Steen Finsen
14.9.2021

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.