Musik i Norden har netop færdiggjort endnu et stort indsamlingsarbejde af videnskabelig forskning med stor relevans for vores område.

En forskningssamling 


EFFEKTEN AF MUSIKUDØVELSE PÅ BØRN, UNGE, ÆLDRE OG SAMFUND
– EN SAMLING AF 200 FORSKNINGSARTIKLER 

er netop udgivet. 

Indholdet i forskningsamlingen er opdelt i 14 kapitler:

1. Amatørmusik i samfundet
2. Amatørkulturens betydning i mindre byer
3. Amatørkulturens effekt på borgerne
4. Aktiv kunstnerisk deltagelses betydning for sygdomme
5. Musik/Sang og baby sundhed
6. Børn og Sang
7. Unges sundhed
8. Musik og hjernens udvikling
9. Musik og følelsers udvikling
10. Musik og indlæring
11. Skoleorkestre og deres betydning
12. Instrumentvalget – og kønnets betydning 
13. Amatør versus professionel musiker
14. Musik og teams og virksomhedsledelse
 
 
 
MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.