Musik er godt for børn og unges udvikling

Musik I Norden - MIN - satte ved en forskningskonference i Linköping i september fokus på musikkens betydning

for børn og unges udvikling. Fire forskere og professorer
fortalte om den eksisterende forskning.

Samtidig klingede byen fra Svensk Blåsmusikfestival.

 

 

Overalt i byen og i Koncerthuset Linköping spillede orkestre og gardere. Der afholdtes Svensk Blåsmusikfestival, som også er navnet på en forening af organisationer for unge og blæsemusik. Professionelle orkestre afholdt koncert, der var Tattoo Shows på fodboldstadion, og der var åbne mesterskaber for blæseorkestre i koncerthuset.

Den musikalske ramme var altså sat for at lade kreativiteten strømme og beslutninger blive taget. Den nordiske orkesterorganisation for Brass Bands og harmoniorkestre - NOMU - og den nordiske paraplyorganisation for amatørmusik - MIN - havde møder, hvor erfaringer i landene deltes og beslutninger om fremtidens aktiviteter taget. MINs hovedaktivitet var dog selve forskningskonferencen.

Konferencen var arrangeret af MIN sammen med de svenske samarbejdspartnere Svensk Blåsmusikfestival og Kulturens Studieförbund. I Sverige har der de tidligere år været afholdt forskningskonferencer, og det vil fortsætte. MINs holdning er, at amatørmusikken savner dokumentation for den effekt musikaktivitet har på musikudøveren og på samfundet som helhed. Vi er jo noget i konkurrence, især i disse elite-olympiske tider, med idrætten om, at få politikernes opmærksomhed, interesse og støtte for breddekultur og amatørmusik. Derfor er forskning og dokumentation vigtig - og ikke mindst efterfølgende vidensdeling.

Blandt de emner, der blev behandlet af de inviterede forskere var sangens betydning for børn og unge, forholdet mellem dirigent og orkester, musik på hjernen - hvad sker der egentlig og kulturelle indsatser for folkehelse. I fremtiden vil der løbende blive lagt omtaler af forskning i vort Videncenter på denne hjemmeside. Samme sted ligger der også ideer til BA-, Masters og Ph.D.-opgaver, som studerende kan tage fat i. Det er håbet, at mange lader disse ideer strømme videre til universitetsstuderende, studieledere etc.

Et sjovt eksempel blev nævnt af en af forskerne - hvis den ene af to enæggede tvillinger spiller, kan der ses en udvikling af hjernen hos den spillende.

Et andet eksempel var, at der ikke findes et musikalsk centrum i hjernen, men at menneskets 100 milliarder nerveceller står i forbindelse med hinanden, og at musikalsk aktivitet udvikles i hele hjernen.

Lad os håbe at en af forskernes nordiske vision bliver til virkelighed: Giv alle børn mulighed for at synge uanset baggrund, geografi og økonomi.

Læs mere:

Musik I Norden - MIN: www.musikinorden.net

NOMU: www.nordiskmusikunion.org

Svensk Blåmusikfestival: http://svenskblasmusik.se/

Kulturens - Kulturförbundet for kulturutövare: http://www.kulturens.se/

Forskningskonferencen: http://musikinorden.dk/index.php/component/content/article/9-artikel/79-forskningskonference-om

Tekst: Steen Finsen

Fotos: Laura Steengaard

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.