Kronisk Obstruktiv Lungesygdom eller KOL, som sygdommen kaldes i daglig tale, er ikke et emne, vi normalt forbinder med sang og musik. Oftest er beretninger om KOL præget af øv-ord som vejrtrækningsproblemer, rygerlunger og forringet livskvalitet. Den
fortælling forsøger et sangkor i Greve nu at lave om på!

Greve Kommune har sammen med Lungepatientforeningen taget
initiativ til at starte et kor for borgere med KOL.

 

Led lungelidelse
Patienter med KOL oplever store vejtrækningsproblemer ved fysisk belastning. Dette skyldes at bronkierne og alveolerne, som fører ilt og kuldioxid til og fra lungerne, er forsnævrede – her i det obstruktive. Sygdommen er, som navnet antyder, en kronisk lidelse, der ikke findes nogen medicinsk behandling imod. Men man kan gennem fysisk træning og livstilsændringer bremse sygdommens udvikling. Det handler om at acceptere sygdommen og træne sig op til at leve med den nedsatte lungekapacitet.

I Greve Kommune tilbyder man både fitness og fysioterapi til borgere med KOL, og nu også sangtræning. Og det er der ifølge sundhedskonsulent Lene Påske en god forklaring på: "Når man synger, styrker man vejrtrækningen og muskulaturen omkring brystkassen. Lungerne bliver stærkere og større, og der bliver plads til lidt mere luft. De områder i lungen, som KOL har ødelagt, kan ikke helbredes, men ved øget luftmængde bliver der en større iltning af kroppen. " Desuden påpeger Lene Påske, at koret også tjener et væsentligt socialt formål: "KOL er ofte årsag til, at borgere ikke tør komme ud, hvilket fører til isolation samt en passiv livsstil. Dette er koret med til at forhindre. Her mødes de i et fællesskab og opbygger nye sociale relationer. "

Patient, men først og fremmest sanger
Birte Porse Hansen er KOL-patient og sanger i det nye kor. Sang har altid fyldt meget i hendes liv, men KOL har gjort det svært for hende at synge. Dels har hun ikke haft energi, dels har åndenød og hoste gjort hendes stemme svag. Hun er ikke i tvivl om, at koret hjælper hende med at få et godt liv med KOL: "Koret hjælper min hverdag så positivt. På vej til kor er min stemme hæs, og jeg bliver forpustet, når jeg går mod bussen. På vej tilbage har jeg en helt anden energi; jeg kan klare turen uden at blive stakåndet, og jeg kan endda gå og nynne. Det bliver man altså glad af. " Birte Porse kan også bekræfte korets sociale dimension. "I modsætning til den fysiske træning er koret mere afslappende. Vi griner og hygger og glemmer helt, at vi er til 'træning' – her er vi bare sangere! " Selvom koret kun har eksisteret i 2 måneder, har det allerede 35 faste sangere. Hver anden fredag kaster de sig over sangøvelser samt en masse danske og udenlandske sange. Korets mål er at kunne give små koncerter i 2014 og evt. udveksling med andre KOL-kor i Danmark.

En sund kultur i Greve Kommune
Gode samarbejdsevner på tværs i kommunen har gjort koret til en realitet. Projektet er helt naturligt under det sundhedsfaglige ressort, hvor Lene Påske sidder som tovholder. Hun har med sundhedsfaglige argumenter overbevist politikerne om korets nødvendighed og hurtigt samlet KOL ramte borgere i Greve. Men koret kunne ikke være blevet til uden assistance fra Greve Kommunale Musikskole, som har hjulpet med musikfaglige aspekter, herunder udpegning af egnet kordirigent. Lungepatientforeningen yder et stort økonomisk tilskud til korets daglige drift.

Det er en forbilledlig samarbejdssituation, og de mange interessenter gør, at koret allerede er solidt forankret i kommunen, både interessemæssigt og økonomisk. Der er stor politisk opbakning, og Lene Påskes ambition er, at koret bliver et fast tilbud til alle KOL ramte. "Det skal være lige så naturligt at gå til kor, som det er at gå til anden træning. ", slutter hun.

Af Ulrik Skat, DK

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.