Hørelsen skal vare hele livet

Vigtigheden af at forebygge høreskader som musiker, kan man
ikke understrege nok. Ny forskning viser, at alle musikere uanset
instrument har brug for at passe bedre på hørelsen. Høreproblemer
kommer bl.a. fra deres eget instrument samt høj lyd for længe ad
gangen. Så både klassiske og rytmiske musikere og musik-
undervisere kan få lidelser som tinnitus og hyperacusis.

 

 

 

 

 

Hørelsen skal vare hele livet

Vigtigheden af at forebygge høreskader som musiker, kan man ikke understrege nok. Ny forskning viser, at alle musikere uanset instrument har brug for at passe bedre på hørelsen. Høreproblemer kommer bl.a. fra deres eget instrument samt høj lyd for længe ad gangen. Så både klassiske og rytmiske musikere og musikundervisere kan få lidelser som tinnitus og hyperacusis.

Høreskader er meget udbredt
Høreskader, herunder tinnitus, er en meget udbredt erhvervsskade for professionelle musikere. Undersøgelser viser, at ca. 30 pct. af rock- og popmusikere har varigt høretab, men faktisk er endnu flere klassiske musikere ramt: ca. 52 pct. har høreskader. Tinnitus hænger næsten altid sammen med en hørenedsættelse og beskrives som en lyd i øret, der ikke kommer udefra. Hjernen får altså besked om en lyd, der ikke er der. Det sker, når sansecellerne, de fine små hår i det indre øre, er blevet beskadiget af gentagne kraftige støjpåvirkninger. Tinnitus kan optræde meget forskelligt. Det kan være en konstant lyd eller en lyd, der kommer og går. Det kan være i det ene eller i begge ører, og det kan være en susen, en hyletone eller en slags maskinlarm. Forekomsten af tinnitus menes at være vokset både blandt musikere og blandt ihærdige koncertgængere igennem de senere år. Det er sandsynligt, at der opstår flere skader i takt med, at forstærkere, højttalere og instrumenter er blevet bedre. Tidligere kunne udstyret ikke gengive musikken ordentligt, når der blev skruet meget højt op, og det lagde en naturlig dæmper på antallet af høreskader.

Forbyg høreskader
Uanset hvilken type lydkilde man er udsat for – støj eller musik - hænger risikoen for høreskader sammen med lydens styrke og varighed. Grænseværdien for støj er ifølge lovgivningen på 85 decibel. Denne grænseværdi er svær at overhole for musikere, men den gælder dog ikke desto mindre. Derfor er det også vigtigt at musikere beskytter sig mod høreskadende lydniveauer I øvelokalet, prøvesalen, studiet og til koncerter.
Et af de mest effektive foranstaltninger til begrænsning af høreskader er dæmpning af lydtryk – og varighed. Det kan også være en god ide at musikere eksempelvis tilpasser musikkens lydstyrke til rummets størrelse og opbygning, antallet af musikere og musikkens art. Dette gælder uanset, om det drejer sig om klassisk, rock, techno, eller jazz m.fl.

Der findes i øjeblikket ingen vidunderkur mod tinnitus, men en ny psykologisk behandling sigter på at ændre patientens oplevelse af lyden. Hvis man har generende tinnitus, er det derfor altid vigtigt, at man går til læge for en nærmere undersøgelse af årsagen.

Af Thomas Rasmussen, DK

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.