Nordjysk Center for Kultur og Sundhed er et nyetableret
netværk for et fremstormende forskningsfelt, hvor social- og sundhedssektoren samarbejder med kultursektoren om at          tilrettelægge og gennemføre kulturprojekter, der skal medvirke
til at helbrede eller øge livskvaliteten for almindelige borgere.
Det er også et felt, der i den grad retter spotlyset på amatør-
kulturens aktiviteter.

 

På et temamøde om ”Kulturens sidegevinster og potentialer” arrangeret af Kulturelle Samråd i Danmark fortalte Anita Jensen, der er phd. studerende ved universitetet i Birmingham om Kultur og Sundhed. Det er et nyt forsknings felt, hvis terminologi primært stammer fra England, hvor der har været fokus på ”Arts and Health” siden 1990erne. Den sundhedsforståelse, der ligger bag ”Arts and Health” er en opfattelse af mennesket, hvor sygdom og sundhed indgår i en kompleks sammenhæng med miljø og sociale forhold.

Kort fortalt dækker ”Arts and Health” over flere typer af kunstneriske aktiviteter målrettet enten særlige borger- eller patientgrupper:

  1. Kunst på hospitaler
  2. Kunst i lokalsamfund
  3. Kunst i socialpsykiatrien
  4. Kunstterapi
  5. Kunst i fængsler
  6. Kunst på recept

Det paradoksale er at der i mange år har været en udbredt praksis på feltet, men at det er en ikke-italesat praksis. Der er derfor sjældent foretaget egentlige evalueringer af aktiviteterne og den reelle viden om feltets effekter derfor begrænset.

Selvom der ikke er tale om en egentlig evaluering, kan man se et meget smukt eksempel på den værdi kunstaktiviteter på et hospital skaber for patienter og pårørende i denne video fra Derby Hospital.

Kultur på recept

Kultur på recept er et af de mange tiltag under hatten ”Kultur og sundhed”. Det er også den, der i øjeblikket har størst opmærksomhed i Danmark. Man kan definere ”Kultur på recept ”som en henvisningsproces, hvor mennesker med psykiske eller sociale problemer får et supplement til en medicinsk behandling via deltagelse i et kreativt forløb.

Først sidste år begyndte man for alvor, at interessere sig for ”Kultur og sundhed” i Danmark inspireret af et forsøgsprojekt i Skåne med stor mediebevågenhed. I 2016 blev det derfor muligt for kommuner at søge Statens Satsmidler til 3-årige ”Kultur på recept” projekter, hvilket kom 4 kommuner til gode: Aalborg, Vordingborg, Nyborg og Silkeborg.

Projektet i Aalborg, der kaldes ”Kulturvitaminerne”, er et tilbud til langtidssygemeldte med stress, angst eller depression og er tilrettelagt i et samarbejde mellem Center for Mental sundhed, Jobcentret og kulturforvaltningen i Aalborg. Projektet er en blanding af passiv og aktiv kreativ deltagelse og tilbyder fx guidet fælleslæsning, fællessang, museumsbesøg og vandreture i naturen. I alt skal 300 mennesker igennem forløbet, der varer 3 måneder, i løbet af de næste 3 år.

Erindringsdans

Der er dog også andre måder man arbejder med kultur og sundhed på end ”Kultur på recept” i Danmark. Et meget succesfuldt eksempel er Alzheimer Foreningens tilbud til plejecentre ”Erindringsdans”, hvor demente og deres pårørende danser til de gode gamle sange. På Alzheimer Foreningens hjemmeside beskrives effekterne af Erindringsdans således:

”Ved systematisk at anvende musik og minder fra tidligere danseoplevelser, er Erindringsdans i stand til at skabe genkendelige, positive minder fra barne– og ungdomsårenes dansetraditioner. Ved at lytte til ældre, kendt musik og se andre danse øges motivationen til at deltage i dansen, og ved guidning og spejling som kommunikationsmetode kan tidligere motoriske færdigheder genkaldes”

Du kan læse meget mere om Erindringsdans på Alzheimer Foreningens hjemmeside.

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed

Det er erfaringer som disse Nordjysk Center for Kultur og Sundhed skal være med til at udvikle. Centret er kommet til i et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitets hospital og Aalborg Universitet (AAU) og blev etableret i 2016. Du kan læse mere om det nyoprettede center her.

Som en af sine første gerninger er centret derfor en af initiativtagerne bag en international konference i Danmark om Kultur og Sundhed, der afholdes den 21. september 2017 på Nationalmuseet i København i regi af Generator. Og dermed lander forsknings-feltet for alvor i Danmark.

Tekst af Susan Fazakerley

Foto af Jon Fiala Bjerre, Alzheimer Foreningen

Del

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.