Ny hollandsk forskning viser at børn, der får
musikundervisning, udvikler kognitive evner, der
forbedrer indlæringsevnen og fagligheden.

Et nyt hollandsk studie har igennem to år undersøgt
147 skolebørns indlæringsevner, hvor halvdelen af
børnene havde supplerende instrumentundervisning fra
seks års alderen, hvilket den anden halvdel ikke havde.

 

 

”De børn, som modtog musikundervisning, viste blandt andet tydelige tegn på forbedret sproglig argumentation og en udviklet evne til at planlægge, organisere og afslutte opgaver. Det tyder på, at de kognitive evner, der udvikler sig under indflydelse af musikundervisningen, også forbedrer indlæringsevnerne på en række andre områder og alt i alt forbedrer fagligheden over en bred kam,” fortæller en af forskerne bag undersøgelsen, Artus Jaschke fra VU University of Amsterdam til Politiken.

Billedkunst ikke samme virkning

Forskerne lod også en gruppe børn få særundervisning i billedkunst, hvilket ikke havde helt samme effekt, da deres kognitive udvikling ikke på samme måde kunne overføres på andre faglige områder, skriver politiken.dk.

Undersøgelsen kan forhåbentlig åbne politikernes øjne for, at musik- og instrumentundervisning er en vigtig del af børns skolegang og dannelse.

Kilde: politiken.dk 

Kilde: musikeren.dk - Karen Bendix 4.4.2018

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.