Et nyt studie viser, at musikere er overlegne, når det
handler om opgaver, der kræver hukommelse, for
eksempel evnen til at lagre og bearbejde information.

Undersøgelsen afslører, at særligt korttids- og arbejdshukommelsen
er bedre end hos ikke-musikere, og det betyder, at musikere generelt
er gode til simultant at analysere og problemløse i en given situation. 
De kan så at sige både tænke og handle samtidigt.


»At lære at spille et musikinstrument indebærer, at man forbinder musiknotationen med lyden af noderne og sætter de to ting taktilt i spil. Denne proces kan forbedre individets aktive og kontrollerede indlæringsfærdigheder, og det kan være nyttigt, når man husker stimuli i andre opgaver, der involverer hukommelsen«, skriver det italienske forskerhold fra Padova Universitetet bag studiet, der er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Plos Ons.Musikerne præsterer bedst i forhold til arbejdshukommelsen, når de møder stimuli i form af toner men har også en fordel ved verbale stimuli. Når det gælder korttidshukommelsen er musikerne suveræne, lige meget om de skal huske en tone, en verbal besked eller et visuelt billede. En forklaring på musikernes bedre hukommelse kan ifølge forskerholdet være, at man med musikundervisning bliver god til at bryde lange strømme af information op i mindre, mere håndtérbare bidder.

Kilde: klassisk.org

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.