Peter Vuust: Musik på  hjernen

Hjernen elsker sang og musik. Det kan ses på scanning, viser ny forskning.

Hjerneforsker Peter Vuust er bassist af international klasse. Han spiller blandt andet jazz og har også ledsaget Erik Grip med fremragende basspil. Musik på hjernen er titlen på hans meget interessante bog, hvor han gennemgår, hvad der sker i hjernen, når man lytter til eller spiller musik. Det dokumenteres til overflod, at det er sundt for hjernen at blive udfordret med aktive musikalske udfoldelser. Det sætter sig spor i hjernen som man i dag kan scanne sig frem til, så der er ikke nogen tvivl. At redegøre for et kompliceret samspil af kemi, fysiske påvirkninger og samarbejde mellem forskellige dele af hjernen, falder udenfor denne anmeldelse. Et par eksempler vil det dog være relevante at give....


Når de små hår rejser sig
Alle, der beskæftiger sig med musik ved, at man kan opleve noget så fantastisk, at de små hår rejser sig. Det er hjernens belønningscenter, der frigiver dopamin og seratonin - ”hjemmelavede stoffer”, der gør os høje. Hvis vi hører musik, vi i forvejen kender, er udskillelsen af stofferne størst umiddelbart før vores favoritpassage lyder gennem stereoanlægget. Når den lyder, udskilles der også stoffer i mindre mængder, men et andet sted i hjernen. Og hvad med denne her? De færreste musikere har absolut gehør – en evne, der er genetisk betinget... eller: Mozart-effekten aflives effektivt. Bogen rummer mange andre spændende indfaldsvinkler til musiklytning og udøvelse. Dog savner jeg at vide, hvad der sker i hjernen, når man synger eller når man synger og samtidig spiller et instrument.


At øve sig effektivt
Bogen er en teoretisk, videnskabelig redegørelse og ikke en håndbog i, hvordan man gør med musikken for at stimulere hjernen. Dog giver den garvede jazzmusiker en meget klar opskrift på, hvordan man øver sig effektivt. Den har han fra flere kilder og fra sine egne erfaringer. Den følger i kort form her:

1. Planlæg din øvning og udfør din plan
Der er ingen grund til at øve noget, du kan i forvejen. Det er let at lade sig distrahere, så fokus forsvinder.
2. Efterlign, integrer og vær kreativ
Man kan lære teknikken ved at lytte efter, hvad andre gør. Den viden skal integreres, hvorefter man så går sine egne kreative veje på et sikrere teknisk grundlag.
3. Bevæg dig mellem helheden og detaljen
Skab en balance, der gør, at du ikke hænger fast i en detalje, der er svær. Afprøv helheden og vend så tilbage til detaljen.
4. Øv én ting ad gangen
Eksempel: Først fingersætning, så intonation (tonens renhed), hastighed og præcision. Man skal med Vuusts ord ”øve sig i at øve sig”.

Bogen er skrevet i et ikke teknisk sprog uden at der bliver gået på kompromis med det faglige. Man ryger dog ikke igennem den. Stoffet er svært, men fantastisk interessant.


Peter Vuust: Musik på hjernen, Saxo.com 169,95 Dkr, 223 sider

Tekst: Ole Christensen

Fotos: www.petervuust.dk

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.