Er det at synge i kor og spille i orkester sundt?
Bliver man gladere?

Alle der er udøvende musikalsk ved det.
Men ved andre det? Kan det bevises?

Findes der videnskabelig evidens for dette?

Musik i Norden, der står bag Nordisk Videncenter for Amatørmusik, har indsamlet foreløbig 440 undersøgelser, der tydeligt fortæller om det gunstige i at udøve musik.

Amatørmusik er faktisk sundt for sind og krop, og aktivitet i et kor eller i et orkester - både som musikalsk udøver og som frivillig i korets eller orkestrets bestyrelse - træner menneskelige kvaliteter som at lytte, lede, være social, empatisk etc.


Studerende på alle niveauer - BA-, Masters- (MS), Ph.D.-afhandlinger og doktordisputatser - opfordres til at se på dette spændende og vigtige område.

Vi håber alle der læser dette vil hjælpe med til at kontakte studerende i jeres lande.

Læs forskningssamlingen 440 forskningsresultater HER

 

Foto: Black Dyke Brass Band
Tekst: Steen Finsen


MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.