bird synger p node el ledninger

 
Musik i Norden planerer et stort sangsymposium til september i samarbejde med mange organisationer. Læs invitationen her:
 
Nå har Nordisk sangsymposium lansert programmet og billettsalget, og er klare for å invitere alle med interesse for sang og fellessang til Oslo i september! Over 80 bidragsytere fra hele Norden medvirker og bidrar gjennom foredrag, workshops, samtaler og sang. Lenke til foreløpig program, billettsalg og Facebook-arrangement:
 

https://www.sangsymposium.com/program 

https://www.facebook.com/events/970360183872377?ref=newsfeed

https://tikkio.com/tickets/37568-nordisk-sangsymposium-2023


Musik i Nordens ordförande Patrik Karlsson vil på torsdagen præsentere Musik i Nordens bidrag:
“Presentasjon av forskningssamlingen 930 forskningsresultater”
Dette sker i parallellsesjonen SANG OG HELSE på symposiet.
 
Velkommen!
 
Upload: 8.4.2023
Foto: Pixabay
Musik i Norden: www.musikinorden.dk 
 
 
MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.