Det første nordiske sangsymposium har netop været afholdt i Oslo.

Der var mange temaer. Som arrangøren skriver:

''A. Sjungande kommun seminarium

B. Musikforskning och hälsa nätverket

C. Nordiskt nätverk för barn och unga

D. Forskningsnätverket SangBarsk

Alla dagar inleddes med gemensam sångstund med olika nordiska sånger. Under dagarna ordnades parallellsessioner med följande tema:

A. Sång och daghem/småbarnsfostran

B. Sång och skola

C. Sång och hälsa

D. Sång i samhället

E. Körsång hela livet

I parallellsessionerna så presenterades olika projekt från alla nordiska länder''.

Læs mere på www.musikinorden.dk

 

 

Redigering: Steen Finsen

Upload: 12.11.2023

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.