Et nyt studie viser, at musikere er overlegne, når det
handler om opgaver, der kræver hukommelse, for
eksempel evnen til at lagre og bearbejde information.

Undersøgelsen afslører, at særligt korttids- og arbejdshukommelsen
er bedre end hos ikke-musikere, og det betyder, at musikere generelt
er gode til simultant at analysere og problemløse i en given situation. 
De kan så at sige både tænke og handle samtidigt.


Ny hollandsk forskning viser at børn, der får
musikundervisning, udvikler kognitive evner, der
forbedrer indlæringsevnen og fagligheden.

Et nyt hollandsk studie har igennem to år undersøgt
147 skolebørns indlæringsevner, hvor halvdelen af
børnene havde supplerende instrumentundervisning fra
seks års alderen, hvilket den anden halvdel ikke havde.

 

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed er et nyetableret
netværk for et fremstormende forskningsfelt, hvor social- og sundhedssektoren samarbejder med kultursektoren om at          tilrettelægge og gennemføre kulturprojekter, der skal medvirke
til at helbrede eller øge livskvaliteten for almindelige borgere.
Det er også et felt, der i den grad retter spotlyset på amatør-
kulturens aktiviteter.

 

Hørelsen skal vare hele livet

Vigtigheden af at forebygge høreskader som musiker, kan man
ikke understrege nok. Ny forskning viser, at alle musikere uanset
instrument har brug for at passe bedre på hørelsen. Høreproblemer
kommer bl.a. fra deres eget instrument samt høj lyd for længe ad
gangen. Så både klassiske og rytmiske musikere og musik-
undervisere kan få lidelser som tinnitus og hyperacusis.

 

 

 

 

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom eller KOL, som sygdommen kaldes i daglig tale, er ikke et emne, vi normalt forbinder med sang og musik. Oftest er beretninger om KOL præget af øv-ord som vejrtrækningsproblemer, rygerlunger og forringet livskvalitet. Den
fortælling forsøger et sangkor i Greve nu at lave om på!

Greve Kommune har sammen med Lungepatientforeningen taget
initiativ til at starte et kor for borgere med KOL.

Jeg er ved at oprette en forening til beskyttelse af uskyldige
borgere imod lyd i det offentlige og private rum. Restauranter, cafeer, telefonkøer, tankstationer, lægetelefoner, 7-Eleven butikker. Overalt,”harcelerede jazzmusikeren Carsten Dahl for nylig på sin Facebook-profil. Udmeldingen affødte en heftig debat i tråden under
teksten – både for og imod foreningen.

 

Vidste du

- at høreskader er en ny folkesygdom som kan ramme alle - også unge

- at cirka 800.000 danskere er ramt af hørenedsættelse

- at hørenedsættelse kan give både fysiske og psykiske følgeskader
- at mange høreskader kan forebygges

 

Seminarium på Linköpings Konsert & Kongress

söndagen den 18 september 2016, kl. 09.30-15.30

Ett seminarium om musikens betydelse för

barn och ungas utveckling!

 

 

 

 

Musik er godt for børn og unges udvikling

Musik I Norden - MIN - satte ved en forskningskonference i Linköping i september fokus på musikkens betydning

for børn og unges udvikling. Fire forskere og professorer
fortalte om den eksisterende forskning.

Samtidig klingede byen fra Svensk Blåsmusikfestival.

 

AKKS har fået tildelt 100.000 kr. fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik til udarbejdelsen af et litteraturreview over den eksisterende forskning indenfor amatørmusikken. Det er vi rigtig glade for, idet vi håber, at
alle vores medlemmer og alle, både i og udenfor amatør-
musikken, vil få glæde af en sådan oversigt over hvad,
der faktisk findes af forskningsresultater i ind- og udland.

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.